Debiterad F-skatt för 2019

Årets besked om debiterad preliminärskatt för företag med kalenderår som räkenskapsår har nu landat i företagens fysiska eller digitala brevlådor. Om den debiterade preliminärskatten behöver ändras görs det enklast genom Skatteverkets e-tjänst Preliminär inkomstdeklaration. Kontrollera regelbundet att debiteringen stämmer med företagets beräknade skatt. Den debiterade preliminärskatten kan ändras hur många gånger som helst, och det är bara att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration så fort man bedömer att debiteringen är felaktig. Om den beräknade slutliga skatten förväntas bli minst ca 30% högre än den preliminära skatten måste en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas om skillnaden är minst ett prisbasbelopp (dvs 46 500 kr för 2019).