Personlig tränare online är inte idrott

Skatterättsnämnden anser att en tjänst liknande personlig tränare på gym men som tillhandahålls online inte är idrott. Därför ska det vara 25% moms på tjänsten.

Tränartjänst online

Anton tillhandahåller en träningstjänst online. via en hemsida, som ska hjälpa kunder att få en sundare livsstil genom träning och motion.

Tjänsten fungerar som så att kunden registrerar ett konto på hemsidan. Vid ett inledande chattsamtal kommer Anton och kunden överens om en träningsplan. Kunden får också svara på ett antal frågor för att Anton ska få reda på kundens bakgrund, hälsa etc.

Därefter sammanställer Anton ett individuellt träningsschema som tillsammans med instruktioner och beskrivning av övningar läggs upp på kundens konto. Kunden får sedan själv bestämma när och var denne ska genomföra träningen.

Efter varje träningstillfälle meddelar kunden Anton hur träningen har gått. Anton ger feedback och gör eventuella justeringar i träningsschemat.

Varje vecka görs en uppföljning och dessutom förs en löpande dialog via chatten. Beroende på Antons arbetssituation så kan den tid inom vilken kunden får svar variera.

Är PT online idrott?

Anton vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och undrade om träningstjänsten som han erbjuder online kan betraktas som idrott och beläggas med 6% moms eller om det ska vara 25% moms på tjänsten.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan är om kunden i detta fall bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Att bereda någon tillfälle betyder normalt, enligt SRN, att göra något möjligt. SRN menar att möjliggörandet och idrottsutövningen ska ske i ett sammanhang eller i vart fall i nära anslutning till varandra.

Antons tjänst med instruktioner och anvisningar ges vid en annan tidpunkt och en annan plats än kundens träning. Därför anser SRN att kunden i detta fall inte bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Det saknar betydelse att tjänsten liknar en personlig tränare på gym.

SRN konstaterar därmed att tjänsten inte är en idrottstjänst och ska omfattas av 25% moms.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Skatterättsnämnden 21-18/I