Laddbox som skattefri förmån

Ett företag ska köpa en laddbox till en anställd som har förmånsbil. Laddboxen ska sättas upp vid den anställdes bostad. Är detta en skattepliktig förmån för den anställde? Skulle man kunna bruttolöneväxla kostnaden för laddboxen om företaget inte vill stå för kostnaden (men den anställde ändå vill ha en laddbox)?

Svar:

En laddbox för en elbil som bara används till förmånsbilen räknas som en skattefri förmån. Laddboxen ska alltså inte räknas som extrautrustning när bilförmånsvärdet beräknas. Om laddboxen används för att ladda en privat bil blir det en skattepliktig förmån.

Exempel på extrautrustning som inte ska läggas till vid bilförmånsberäkningen:

  • alkolås
  • elektronisk körjournal
  • handsfreesats till telefon
  • hjälpmedel vid sjukdom eller funktionsnedsättning
  • kommunikationsradio
  • kran eller liknande anordning som installerats enbart för tjänstebruk
  • laddbox för elbil som bara används till förmånsbil
  • vinsch, kran och steghållare.

Bruttolöneväxling

Om företaget inte vill stå för kostnaden för laddboxen (eller för annan extrautrustning som räknas som skattefria förmåner) går det bra att göra en bruttolöneväxling om den anställde vill det.

En anställd har en förmånsbil som hon använder i tjänsten till 65%. Hon vill ha en laddbox hemma och arbetsgivaren går med på en bruttolöneväxling.

Laddboxen kostar 9 600 kr plus moms 2 400 kr. Arbetsgivaren har momspliktig verksamhet och får

därför lyfta 65% av momsen på extrautrustningen (se 15:44), dvs 0,65 x 2 400 = 1 560 kr. Resten av momsen läggs till anskaffningsutgiften som blir 9 600 + 840 = 10 440 kr. Detta belopp drar företaget av direkt som förbrukningsinventarier (se Förbrukningsinventarier i Faktabanken).

Eftersom företaget slipper arbetsgivaravgifter (31,42%) på sänkningen av bruttolönen görs ett bruttolöneavdrag på

10 440/1,3142 = 7 944 kr.

Om den anställde är 65 år eller äldre vid årets ingång är arbetsgivaravgifterna (inklusive särskild löneskatt) 16,36%, vilket innebär ett bruttolöneavdrag på

10 440/1,1636 = 8 972 kr.