När ska sjukvårdsförsäkringen förmånsbeskattas?

Vårt företag betalar privata sjukvårdsförsäkringar för våra anställda. Premierna betalas årsvis till försäkringsbolaget. Kan vi dela upp premien på tolv månader och ta upp 1/12 som förmån varje månad?

Svar:

Nej, förmånen ska beskattas den månad arbetsgivaren betalar premien. Om man vill fördela förmånen på hela året bör man alltså kontakta försäkringsbolaget och avtala om månadsbetalning av premien.