Paintball är idrott

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas paintball som idrott med 6% moms eftersom det huvudsakliga syftet är fysisk aktivitet. En paintballanläggning ska därför redovisa 6% moms på sina paintballpaket.

Paintballanläggning

Ett bolag driver en paintballanläggning där tävlingar, träningar och evenemang anordnas. På anläggningen finns fem banor.

Bolaget tillhandahåller olika paket där det ingår inträde till anläggningen, tillgång till en eller flera banor samt instruktör eller spelledare. I de paket som det säljs mest av ingår även skyddsutrustning, skyddskläder och paintballgevär med ammunition. Till valt paket går det även att göra tillval som t ex val av en annan typ av gevär och en större mängd ammunition.

Är paintball idrott?

Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och undrade om bolagets paket kan betraktas som idrott och beläggas med 6% moms eller om de skulle anses vara rekreation med 25% moms.

Skatterättsnämndens bedömning

SRN ansåg att paintball inte ska omfattas av den låga momsen eftersom det huvudsakliga syftet inte är att ge spelarna möjlighet att utöva sport och fysisk träning. Aktiviteten har, enligt SRN, mer karaktär av nöje.

Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan togs upp av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som konstaterade att paintball är en fysisk aktivitet med ett uttalat prestations- och tävlingsmoment. Paintballanläggningens huvudsakliga karaktär är att ge besökarna möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning, det vill säga det är en idrottstjänst enligt momslagen. Att anläggningen besöks även i nöjessyfte medför inte någon annan bedömning enligt HFD.

Den huvudsakliga delen i de paket som bolaget erbjuder utgörs av nyttjande av anläggningen. HFD kom fram till att paketen därför bör ses som ett enda tillhandahållande som omfattas av 6% moms. HFD ändrade därmed SRN:s förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 3405-18