Ändring från F- till FA-skatt

Jag är enskild näringsidkare med F-skatt men har nu fått en anställning. Jag kommer att fortsätta att driva mitt företag men måste ju nu ha FA-skatt. Måste jag göra en anmälan till Skatteverket om att jag vill ha FA-skatt?

Svar:

Ja, om du behöver göra en ändring från F- till FA-skatt ska du anmäla det till Skatteverket. Enklast är att göra ändringen på www.verksamt.se men det går även att skicka blankett SKV 4639 till Skatteverket. Observera att du normalt också ska lämna en preliminär inkomstdeklaration eftersom den debiterade F-skatten baseras på alla dina inkomster (med hänsyn tagen till beräknad A-skatt).