Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Vilket är egentligen bäst – att ha bilen privat eller att ha den i firman?

Svar:

Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värdeminskning. Om du då använt bilen för privat körning i viss omfattning (10 tillfällen eller 100 mil) måste du skatta för ett förmånsvärde (se Bilförmån i Faktabanken).

Det andra alternativet är att du har bilen privat och att företaget inte drar av några bilkostnader i näringsverksamheten. Då får du dra av 18,50 kr per mil för tjänsteresorna (se Tjänsteresor i Faktabanken).

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning utifrån just dina förutsättningar och jämföra utfallen.