Utbildning för företagsledarens son var lön

Kammarrätten (KR) har funnit att avdrag inte ska medges för en utbildning som företagsledarens son genomfört. Vidare anser KR att en oriktig uppgift lämnats och därmed ska skattetillägg påföras.

Bakgrund

Anders är ensam ägare till ett fåmansföretag. Bolaget betalade Anders sons (Eddie) utbildning vid Berghs School of Communication. Utbildningen kostade 141 000 kr. Skatteverket ansåg att utbildningen inte var betingad av någon anställning och därmed kan den inte vara till någon nytta för företaget. Eftersom sonen inte var anställd i bolaget ska kostnaden redovisas som lön för Anders, då han är företagsledaren för bolaget. Då bolaget inte redovisat utbildningen öppet har en oriktig uppgift lämnats och därmed ska Anders även påföras skattetillägg.

Förvaltningsrätten och kammarrätten

Skatteverkets beslut överklagades men förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg att utbildningen inte var avdragsgill eftersom bolaget inte kunnat visa att Eddie var anställd i bolaget. Av detta följer att utbildningen inte kan anses vara betingad av tjänsten.

Till kammarrätten hävdade bolaget och Anders att sonen var anställd genom ett muntligt anställningsavtal och tjänstledig på heltid för studierna. Visst deltidsarbete hade skett i bolaget och utbildningen var ett led i ett generationsskifte i bolaget i framtiden. Sonen hade såväl före som efter utbildningen varit arbetslös med arbetslöshetsersättning. När det gällde frågan om skattetillägg ansåg man att det var frågan om en obevisad uppgift, inte en oriktig uppgift. Det finns därför inte grund för att ta ut skattetillägg.

Kammarrätten gick på samma linje som övriga instanser, dvs. att utbildningen inte var till någon nytta för bolaget och därmed skulle ses som en skattepliktig lön för Anders. När det gällde frågan om skattetillägg konstaterade kammarrätten att uppgifter kring utbildningen inte framgått av inkomstdeklarationen, och då har Anders lämnat en oriktig uppgift. Därmed finns grund för att ta ut skattetillägg. Skäl för befrielse från skattetillägg har inte framkommit.

Kammarrätten i Sundsvall 2560-17