Rätt att kvarhålla räkenskapsmaterial

En av mina klienter har inte betalat för de tjänster jag utfört. Har jag rätt att innehålla bokföringsmaterialet tills jag har fått betalt?

Svar:

Enligt rättspraxis får du bara kvarhålla sådant material som du själv framställt (detentionsrätt). Material som kunden lämnat in får du inte behålla även om du gjort bearbetningar av materialet, t ex rättningar och noteringar. Exempelvis grundbok och fakturajournaler som kunden lämnat in måste lämnas tillbaka. Av dig framställd balans- och resultatrapport, huvudbok, verifikationslista, budget etc behöver du inte lämna ifrån dig innan du har fått betalt för dina tjänster. Detta gäller även i det fall klienten har gått i konkurs.