Skriftligt avtal vid telefonförsäljning

Telefonförsäljning är en utbredd försäljningskanal som har fördelar både för företag och konsumenter. Det finns dock också problem med oseriösa telefonförsäljare, som t ex felaktigt påstår att konsumenterna har ingått ett avtal eller som vilseleder konsumenterna att ingå ett avtal utan att de förstår avtalets innebörd.

Därför har riksdagen nu beslutat om ett skriftlighetskrav. Detta innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen när säljaren ringer upp konsumenten. Istället kommer det att krävas att säljaren skickar en skriftlig bekräftelse på sitt erbjudande, som konsumenten skriftligen accepterar efter telefonsamtalet. Både säljarens bekräftelse på sitt erbjudande och konsumentens godkännande kan skickas via sms, e-post eller vanlig post. På detta sätt kommer konsumenten att få möjlighet att efter telefonsamtalet noga gå igenom säljarens anbud och fatta ett genomtänkt beslut.

Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.

De nya reglerna träder i kraft 1 september 2018.