Förstärkt följerätt

Följerätten innebär att upphovsmän till konstverk får en del av det ekonomiska utbytet som handeln med deras verk skapar i senare led. Det är en upphovsrättsorganisation som ansvarar för att samla in och vidarefördela följerättsersättningen till upphovsmännen genom att konsthandlare och auktionsföretag ska redovisa in ersättningsskyldiga försäljningar när organisationen begär det. Idag fullgörs dock redovisningsskyldigheten bara i en begränsad utsträckning och många konstnärer går miste om betydande inkomster. Riksdagen har därför beslutat att reglerna om redovisningsskyldighet ändras så att det blir lättare att kontrollera vilka ersättningsgrundande försäljningar som har skett. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2018.