Anmälan om byte av aktieägare

Måste man göra en anmälan till Bolagsverket eller Skatteverket när ett fåmansföretag byter aktieägare?

Svar:

En ändringsanmälan ska göras till Skatteverket på blankett 4639. Ändringar av delägaruppgifter kan även göras via www.verksamt.se.

Ägarbytet ska inte anmälas till Bolagsverket. Däremot ska en anmälan om ändring av verklig huvudman göras hos Bolagsverket om ägarbytet innebär en förändring av detta.