För hög ränta på inlånade pengar

Enligt kammarrätten skulle den marknadsmässiga räntan på lånet från delägarna beräknas till statslåneräntan + 1 procentenhet eftersom bolaget inte kunde visa att det fanns ett reellt lånebehov för bolaget. Lånet var dessutom förenat med ett lågt risktagande från delägarnas sida.

Avdrag för ränta

I sin deklaration för 2015 drog ett bolag av räntekostnader för närmare 4,5 miljoner kr. Beloppet var ränta på inlånade pengar från bolagets delägare. Räntan hade beräknats till statslåneräntan + 3 procentenheter. Lånet till delägaren hade uppkommit då bolaget, på grund av bristande likviditet, inte hade kunnat betala ut utdelningar som hade beslutats till aktieägarna.

Skatteverket ansåg dock att ränteavdraget inte motsvarade en marknadsmässig ränta. Med hänsyn till risk och bolagets lånebehov skulle avdraget för räntan på de inlånade pengarna istället beräknas till statslåneräntan + 1 procentenhet.

Beslutet överklagades

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten hade dock samma uppfattning som Skatteverket.

Kammarrätten avslog överklagandet

Fallet gick vidare till kammarrätten som i sin bedömning skriver att vad som är en marknadsmässig ränta måste avgöras med hänsyn till risktagande och säkerhet samt vilken ränta som företaget skulle betala för ett motsvarande lån till en extern långivare. Även långivarnas möjlighet till kontroll av lånevillkoren ska beaktas vid bedömningen samt om lånet har tagits i bolagets intresse.

I detta fall ansåg kammarrätten att det inte hade kunnat visas att det fanns ett reellt lånebehov för bolaget eller att den uppkomna skulden hade uppstått i bolagets intresse. Lånet var dessutom förenat med ett lågt risktagande från delägarnas sida.

Kammarrätten gjorde därmed samma bedömning som förvaltningsrätten och beräknade den marknadsmässiga räntan på lånet till statslåneräntan + 1 procentenhet.

Kammarrätten i Göteborg 5819-17