Slopad avrundning av bilförmånsvärdet

Enligt nuvarande regler ska bilförmånsvärdet vid beräkningen avrundas ned till närmaste hundratal kronor. Skatteverket har nu meddelat att från och med 2019 ska bilförmånsvärdet inte längre avrundas. Bakgrunden är de nya reglerna om månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå som införs generellt från och med lönemånaden januari 2019, se 17:135. Skatteverket anser att det därmed saknas anledning att behålla denna avrundning. De kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar i januari 2019 för beskattningsår 2018 påverkas inte av den nya regeln. Detta gäller även de arbetsgivare som i vissa branscher lämnar månadsuppgifter på individnivå redan från lönemånaden juli 2018.

Observera att de bilförmånsvärden som anges på Skatteverkets hemsida redan är avrundade enligt denna regel. Någon ytterligare avrundning ska inte göras ikontrolluppgiften när dessa värden används.