Skattereduktion för fackföreningsavgift

Riksdagen har beslutat att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Den tidigare skattereduktionen avskaffades 1 januari 2007.

Skattereduktionen ska enligt beslutet uppgå till 25% av den sammanlagda avgiften som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation. Förutsättningen är att den sammanlagda avgiften överstiger 400 kr per år. Reglerna träder ikraft 1 juli 2018, vilket innebär att skattereduktionen ska tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2018.