Bilförmån trots att bilen var på verkstad

Trots att bilen stod på verkstad/bilfirma i tre månader påfördes företagsledaren full bilförmån.

Bakgrund

Företagsledaren T i ett fåmansaktiebolag blev påförd bilförmån för månaderna januari–oktober. T hävdade att han inte skulle beskattas för månaderna augusti, september och oktober, eftersom bilen stått på verkstad under hela den perioden.

Bilen hade från den 1 augusti ett elfel som upptäcktes den 8 augusti. Eftersom T skulle resa bort fick bilen stå kvar i obrukbart skick tills den bärgades. Bilen stod därefter kvar på verkstaden fram till den 23 oktober då den ställdes av efter avslutad reparation. Orsaken till att bilen inte ställdes av tidigare var att det var ett försäkringsärende. Till stöd för att T inte skulle beskattas för bilförmån visade han också att han varit bortrest 1–8 augusti samt faktura på bärgning samt e-postkorrespondens med bilfirman.

Ingen nedsättning av bilförmånen

Skatteverket och sedermera kammarrätten ansåg att det inte fanns synnerliga skäl att sätta ner bilförmånen. Domstolen ansåg inte att det funnits ett absolut hinder för T och hans närstående att använda bilen. Av bärgningsbeskedet framgick att bilen hade lyckats startas med hjälp av bärgningsservice och att den kördes till verkstaden. Visserligen hade bilen varit på verkstad och därefter varit till försäljning, men den var enligt rätten inte obrukbar under en längre tid. Några synnerliga skäl för att justera bilförmånsvärdet fanns därför inte enligt kammarrätten.

Kammarrätten i Göteborg 6330-17