Intjänande av pension

Har jag tolkat det rätt om jag säger att om man jobbar efter 65 års ålder så bygger man på sin framtida statliga pension?

Svar:

Ja, du har tolkat det rätt avseende de som är födda efter 1937 (födda 1937 och tidigare tjänar inte in något mer till sin pension). De som är födda 1938 bygger bara på sin pension till 4/20, de som är födda 1939 till 5/20 osv. De som är födda 1954 och senare bygger på pensionen till 100%. Detta beroende på att dessa omfattas av två olika pensionssystem, antingen inkomst- och premiepension eller tilläggspension (ATP). Se Pensionsgrundande inkomst i Faktabanken.

Är du född 1954 eller senare får du din allmänna pension i form av inkomstpension och premiepension. Du som är född under perioden 1938–53 får en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension.