Ränte- och kostnadstak för snabblån

Riksdagen har beslutat att införa nya regler som ska ge konsumenterna rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader (högkostnadskrediter). Idag överstiger räntan på snabblån i flertalet fall 50% och det förkommer även krediträntor upp till 400%. Riksdagen har därför beslutat att kredit- och dröjsmålsräntan maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (som för närvarande är 0,5%). Kostnaderna för en högkostnadskredit som räntor, avgifter och inkassokostnader får enligt de nya reglerna inte överstiga det lånade beloppet. Lånar man 1 000 kr ska man alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr. Riksdagen har också skärpt reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter så att inte reklamen utformas på det sättet att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut. De nya reglerna träder i kraft 1 september 2018.