Ingen körjournal – lätt lastbil gav bilförmån

Ägaren till ett företag förde inte körjournal på företagets lätta lastbil och beskattades därför för bilförmån och drivmedelsförmån. Förmånsvärdet justerades dock då den lätta lastbilen var ett arbetsfordon.

Företag som jobbade med mässmontrar

Jack jobbade via eget aktiebolag med att bygga montrar vid mässor. I den verksamheten hade han en lätt lastbil som förutom att användas vid jobben med mässorna även användes för diverse ärenden.

När Skatteverket kontaktade företaget angående hur bilen användes i verksamheten, så visade det sig att Jack inte hade fört någon körjournal. Skatteverket beslutade då att beskatta Jack för bilförmån och drivmedelsförmån.

Jack valde att överklaga Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som dock gick på Skatteverkets linje, varför Jack tog frågan till kammarrätten.

Kammarrätten – beskattning med jämkning

Kammarrätten konstaterade att Jack haft dispositionsrätten till bilen. Utifrån det material som bolaget presenterade kunde man inte fastställa att bilen inte använts av Jack för privata resor. Rätten noterade även att Jack inte haft någon privat bil under den aktuella perioden. Utifrån dessa omständigheter skulle Jack beskattas för bilförmån.

När det kom till frågan om värdet av bilförmånen, fann dock kammarrätten att den kunde jämkas då bilen använts som ett arbetsredskap. Enligt Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:21) får förmånsvärdet för en lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer beräknas utifrån ett nybilspris som motsvarar lägst 5 för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp.

När det gällde frågan om drivmedelsförmån, så hade Skatteverket beräknat den privata körningen till 600 mil per år. Kammarrätten kom dock fram till Skatteverkets beräkning var något för hög, och ändrade detta till 400 mil.

Domen överklagades inte och har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Jönköping, 2009-2010-16