Introduktionsjobb infördes 1 maj

Från och med 1 maj har det införts ett nytt anställningsstöd – introduktionsjobb. För att få ett enklare och mer enhetligt system ska introduktionsjobben ersätta anställningsstöden instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd samt traineejobben. Nystartsjobb, extratjänster och yrkesintroduktionsanställningar finns dock fortfarande kvar, likaså de stöd som finns för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (exempelvis lönebidrag).

Introduktionsjobben har ett tak för lönesubvention vid en bruttolön på 20 000 kr i månaden och stödet har vidare en subventionsnivå på 80 procent. Utöver lönesubventionen får arbetsgivaren även handledarstöd.

Administrationen av introduktionsjobb och nystartsjobb blir mer enhetlig vilket också är en förenkling.