Jourbil och bilförmån

Företaget tillhandahåller jour 24 timmar om dygnet under årets samtliga dagar. Jag har läst att Skatteverket anser att man kan ta hem bilen i samband med jour upp till 45 gånger per år utan att det blir förmånsbeskattning för den anställde. Är detta någon absolut gräns eller kan man tänka sig att det kan vara fler dagar bara man är noggrann med körjournalerna och att bilen inte får användas för privata resor?

Svar:

Enligt Skatteverket bör någon bilförmån inte bli aktuell om man på grund av jourtjänst tar hem bilen 1-4 dagar per månad, om det behövs för att kunna påbörja en tjänsteresa utan dröjsmål. Detsamma gäller den som var sjunde vecka eller mer sällan har femdagarsjour och enstaka månader tar hem bilen under jourtiden. Kravet att bilen inte används privat mer än i ringa omfattning gäller som vanligt (se Bilförmån i Faktabanken).