Ej avdragsgill utbildning för yogainstruktör

En yogainstruktör fick inte avdrag för sin yogautbildning eftersom det inte rörde sig om kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster utan om kostnader för anskaffning av själva näringsverksamheten.

Yogautbildningar

Mia arbetade sedan 2013 som yogainstruktör i sin enskilda firma. I samband med starten gick Mia en grundutbildning i yoga (ISHTA:s yoga) som omfattade 200 timmar. Mia drog inte av utbildningskostnaden för grundutbildningen i sin verksamhet.

I januari 2015 genomförde Mia ytterligare en yogautbildning inom samma område som omfattade 300 timmar. Mia drog av hela kostnaden för utbildningen, ca 50 000 kr, i näringsverksamheten.

Ej avdragsgill grundutbildning?

Skatteverket medgav dock inte avdraget. Motivet till det nekade avdraget var att kostnader för grundutbildning normalt inte är avdragsgilla. Däremot är kostnader för utbildning som är nödvändiga för att bibehålla sin kompetens och tidigare erhållna kunskaper avdragsgilla.

Skatteverket ansåg att den aktuella yogautbildningen inte kunde anses vara en avdragsgill fortbildning utan skulle bedömas som en grund- eller vidareutbildning vars syfte var att utöka en bedriven verksamhet. Det handlade i detta fall om en kostnad för anskaffning av förvärvskällan och inte om en kostnad för förvärv eller bibehållande av inkomster i den.

Mia överklagade beslutet.

Kursen var en grundutbildning

Förvaltningsrätten hänvisade till en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref 39) som visade att en enskild näringsidkares utbildning är avdragsgill om utbildningen har samband med den bedrivna utbildningen och är till nytta för verksamheten. Däremot om det är utgifter för att anskaffa en näringsverksamhet är de i princip inte avdragsgilla.

Förvaltningsrätten konstaterade att den aktuella utbildningen hade ett klart samband och var till nytta för verksamheten. Samtidigt var den aktuella utbildningen ett led i etablerandet av verksamheten med syftet att öka uppdragsmöjligheterna och skapa rätt förutsättningar för företaget. Enligt förvaltningsrättens bedömning rörde det sig därför inte om kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster utan om kostnader för anskaffning av själva näringsverksamheten, vilket inte är avdragsgillt.

Mia överklagade domen men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och därmed fastslogs Skatteverkets beslut.

Kammarrätten i Stockholm, 5581-17