Arkivering av lönespecifikationer

Jag har fått en fråga från en kund till oss gällande lönespecar/löneprogram och arkiveringstiden för räkenskapsmaterial. Bokföringen ska ju sparas i sju år och där sitter lönespecarna. Hur ska dessa hanteras nu i och med GDPR? För lönespecarna är ju verifikationer?

Svar:

Enligt GDPR får personuppgifter behandlas och sparas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Bokföringslagen räknas som en rättslig förpliktelse. Räkenskapsmaterial (t ex lönespecar) ska därför sparas i minst 7 år.