Moms på uthyrning av läkare

SRN anser att även om de tjänster som läkare utför omfattas av momsfri sjukvård ska själva uthyrningstjänsten av legitimerade läkare, som bemanningsföretaget tillhandahåller, betraktas som momspliktig personaluthyrning.

Momsfri sjukvård

Enligt momsreglerna är sjukvård befriad från moms (ML 3 kap 5 §). Med sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnafödsel.

Skatterättsnämnden (SRN) har tagit ställning till om företag som hyr ut läkare ska omfattas av momsbefrielsen.

Bakgrund

Bolaget är ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Bolaget har tecknat avtal med en uppdragsgivare om uthyrning av läkare.

Momsfri uthyrning?

Bolaget vände sig till SRN med frågan om deras uthyrning av legitimerade läkare är en momsfri sjukvårdstjänst.

Bolaget ansåg att uthyrningstjänsten ska vara undantagen från moms eftersom syftet är att skydda, bevara och återställa hälsan hos patienterna.

SRN:s bedömning

SRN ansåg dock att även om de tjänster som läkarna utför är momsbefriade ska själva uthyrningstjänsten av legitimerade läkare betraktas som momspliktig personaluthyrning.

SRN hänvisade till ett fall i EU-domstolen (mål C-594/13, ”go-fair” Zeiterbeit) där det konstaterades att uthyrningen av ett bemanningsföretags omsorgspersonal till en erkänd aktör av social karaktär ska omfattas av momsplikt. Liksom i det fallet är det i detta fall inte fråga om de tjänster som utförs av läkarna utan vilka tjänster som tillhandahålls av Bolaget (bemanningsföretaget). SRN ansåg därmed att Bolagets personaluthyrning av läkare inte omfattas av momsfri sjukvård utan är en momspliktig personaluthyrning.

Skiljaktig mening

En av ledamöterna i nämnden hade en avvikande mening och ansåg att Bolagets uthyrning av legitimerade läkare inte var en momspliktig uthyrning av personal utan skulle omfattas av begreppet momsfri sjukvård.

Avgörs i HFD

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och frågan kommer att avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Skatterättsnämnden 30-16/I