Särskild löneskatt på pensionskostnad i utlandet

Vi har en filial i Norge och har kostnader för tjänstepensionsförsäkringar för de norska medarbetarna. Ska vi betala särskild löneskatt på dessa pensionskostnader?

Svar:

Nej, arbetsgivare som bedriver verksamhet i utlandet genom filialer ska inte betala särskild löneskatt avseende i utlandet lokalt anställd personal (RÅ 2004 ref 3).