Digital inlämning av årsredovisningen

Två av tre aktiebolag har nu möjlighet att lämna in sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket (aktiebolag som redovisar enligt K2). Tjänsten kommer att vidareutvecklas så att alla som ska lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket kommer att kunna göra det digitalt 2020. Förutom att det innebär en förenkling för företagarna finns det fler fördelar med den digitala inlämningen. Den ekonomiska brottsligheten kommer att motverkas genom att det öppnas nya möjligheter att analysera, dela och samordna finansiell information mellan myndigheterna. Miljönyttan är också stor. Om alla årsredovisningar som lämnas in på papper till Bolagsverket under 2018 (ca 530 000 st) skulle staplas på hög skulle det motsvara 10 Kaknästorn.

Om man vill lämna in sin årsredovisning digitalt behövs en programvara som är anpassad för detta (exempelvis BL Bokslut eller Digitala Årsredovisningen) och en e-legitimation, t ex mobilt Bank-Id. På bolagsverket.se/digital-arsredovisning finns en film och mer information om hur det rent praktiskt går till att lämna in årsredovisningen digitalt via den nya tjänsten.