Personalliggare och blandad verksamhet

Hur avgör man vad som är huvudsaklig del vid bedömningen av om ett företag med blandad verksamhet (bilverkstad och försäljning av bilar i det här fallet) omfattas av krav på personalliggare?

Svar:

Enligt Skatteverket kan man normalt titta på hur omsättningen fördelar sig på de olika verksamheterna för att bedöma om verksamheten huvudsakligen (ca 75%) är en annan än sådan som omfattas av krav på personalliggare (och att man därmed slipper kravet på personalliggare i hela verksamheten).

Företagets totala omsättning uppgår till 140 miljoner kr, varav 60 miljoner kr avser bilverkstaden och 80 miljoner kr avser bilförsäljningen. Eftersom bilförsäljningen uppgår till mindre än 75% måste alla som är verksamma i samma lokal noteras i personalliggaren.

Gäller det en organisation där vinstsyftet är mindre påtagligt kan bedömningen istället göras utifrån nedlagda kostnader i de olika verksamheterna.