Elektronisk överlåtelse av fastighet

Enligt dagens regler krävs det ett undertecknat avtal på papper vid ett ägarbyte av fastighet eller fastighetsöverlåtelser.

Lantmäteriet har nu fått i uppdrag av regeringen att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter och utreda om det är möjligt att istället kunna upprätta köpehandlingarna elektroniskt.

Utredningen, som ska ligga till grund för en statlig utredning, ska innehålla en översyn av vilket behov det finns för en ändrad lagstiftning samt vilka juridiska konsekvenser en sådan ändring kan få. Lantmäteriet ska även ta reda på vilka erfarenheter andra länder har av elektroniska fastighetsöverlåtelser, främst de nordiska och baltiska grannländerna.

Lantmäteriets uppdrag ska redovisas senast den 31 maj 2018.