Mer om friskvårdsbidrag

Skatteverket har nu förtydligat vad som menas med friskvårdsbidrag och vad som gäller om arbetsgivaren istället för att ge ett friskvårdsbidrag själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård (naturaförmån).

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån

I ett nytt ställningstagande har Skatteverket förtydligat vad som menas med friskvårdsbidrag och vad som gäller om arbetsgivaren istället för att ge ett friskvårdsbidrag själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård (naturaförmån).

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag är ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. Villkoret för att förmånen ska vara skattefri är liksom tidigare att den är av mindre värde och erbjuds samtliga anställda på lika villkor.

För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren.

För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr (inklusive moms) för ett enstaka tillfälle uppfyller inte kraven för skattefrihet enligt Skatteverket.

Naturaförmån

Enklare slag av motion och friskvård som arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen eller genom att disponera en annan lokal eller genom abonnemang som arbetsgivaren själv väljer och betalar direkt till en anläggning (t ex gymkort) räknas som en naturaförmån.

För att en naturaförmån avseende motion och friskvård ska vara skattefri ska den enligt Skatteverket vara av enklare slag och mindre värde. Vad som menas med detta får enligt Skatteverket avgöras från fall till fall. Enligt rättspraxis är det dock klart att ett årskort på gym av normalt slag omfattas av skattefriheten. Exempel på andra förmåner som enligt Skatteverket omfattas av skattefriheten är massage på arbetsplatsen, friskvårdskurser och simkort på en viss angiven simhall. Enligt rättspraxis omfattar skattefriheten inte mer exklusiva anläggningar.

Enligt Skatteverket är en förutsättning för skattefriheten för naturaförmåner att samtliga anställda erbjuds samma slag av förmån (t ex ett gymkort på ett visst angivet gym) och att de anställda inte kan välja att byta t ex ett erbjudet gymkort mot en annan aktivitet.

Kombinerad förmån

Enligt Skatteverket är det möjligt att kombinera naturaförmåner med friskvårdsbidrag under förutsättning att alla anställda får tillgång till båda förmånerna. Ett företag som erbjuder hela personalen ett gymkort på ett speciellt gym kan alltså även erbjuda ett friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr för andra aktiviteter.

En arbetsgivare erbjuder samtliga anställda ett årskort på Friskis & Svettis. Dessutom får samtliga anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr som de anställda själva får välja vilken aktivitet de vill använda det till (inom ramen för vad som räknas som skattefri motion och friskvård). Förmånerna uppfyller kraven för att vara skattefria.

Skatteverkets ställningstagande 202 39595-18/111