Nya regler för reseavdrag?

En kommitté ska se över reglerna om reseavdrag och komma med förslag till ändringar som kan underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Syftet med översynen är att se om reglerna om reseavdrag kan utformas på ett sätt som gör det möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där möjligheten att resa med kollektivtrafik är begränsad. Reglerna bör dessutom bli enklare att tillämpa och lättare för Skatteverket att kontrollera. Bland annat ska ett tidigare förslag från landsbygdskommittén analyseras. Förslaget innebär ett avståndsbaserat reseavdrag utan koppling till vilket färdmedel som använts vid resan. Sådana system finns i bl a Danmark och Norge.

Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast 1 juli 2019.