Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen kommer från och med 2018 att tillföra datainspektionen 30 miljoner kr extra för att stärka myndighetens arbete, bland annat med de nya uppgifter som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Datainspektionen kommer att bli en central tillsynsmyndighet på området och byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. De ökade resurserna ska bidra till att myndigheten bättre kan stödja och ge råd till myndigheter, företag och allmänheten när det gäller personuppgiftsbehandling och EU-regelverket. Myndigheten får också i uppdrag att följa och rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. Förändringen till en Integritetsskyddsmyndighet kommer att genomföras stegvis under 2018.