Ränte- och kostnadstak för snabblån

Regeringen har lämnat förslag (prop 2017/18:72) som ska ge konsumenterna rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader (högkostnadskrediter). Idag överstiger räntan på snabblån i flertalet fall 50% och det förkommer även krediträntor upp till 400%. Regeringen föreslår därför att kredit- och dröjsmålsräntan maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (för närvarande 0,5%). Kostnaderna för en högkostnadskredit som räntor, avgifter och inkassokostnader ska enligt förslaget inte få överstiga det lånade beloppet. Lånar man 1 000 kr ska man alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr. Regeringen vill också skärpa reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter så att inte reklamen utformas så att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 september 2018.