Kostförmån eller traktamente?

Vad är egentligen mest lönsamt för mig som fåmansföretagare på tjänsteresa – att låta bolaget betala maten och skatta för kostförmån eller att ta ut traktamente och betala själv?

Svar:

Om måltiden kostar mer än ca 175 kr lönar det sig normalt att låta bolaget betala (och skatta för kostförmån 94 kr). Det skattefria traktamentet reduceras då med 81 kr. Kostar måltiden mindre är det normalt mer lönsamt att ta ut traktamente (81 kr för lunch/middag) och betala själv.

För helt fri kost (frukost, lunch och middag) går gränsen vid ca 440 kr. Förmånsvärdet är då 235 kr och traktamentsreduceringen 207 kr.

Olle är på tjänsteresa och äter middag för 220 kr på hotellet. Om bolaget betalar middagen ska Olle beskattas för kostförmån. Olle tar ut lön så att det täcker skatten (52% i Olles fall) på förmånsvärdet och lönen, vilket innebär att bolagets kostnad för middag, lön och arbetsgivaravgifter blir 383 kr.

Om Olle betalar middagen själv och tar ut traktamente och lön för att täcka kostnaden (och skatten) blir bolagets kostnad istället 462 kr.

Observera att kostförmånsvärdet gäller en måltid av ”normal beskaffenhet”, dvs en måltid av dagens rätt-liknande karaktär inklusive tillbehör som bröd, smör, sallad och måltidsdryck. Gäller det t ex en lyxig trerättersmiddag ska förmånen värderas till marknadsvärdet istället.