Nya pensionsregler

Pensionsgruppen har kommit överens om att utveckla och modernisera pensionssystemet. Bland annat föreslås höjd ålder för uttag av allmän pension och höjd ålder för avgångsskyldighet.

Blocköverskridande överenskommelse

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som har arbetat med att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner och att förbättra pensionssystemet. I en ny överenskommelse har gruppen lagt fram förslag om bland annat höjd ålder för uttag av pension och avgångsskyldighet.

Höjd ålder för uttag av pension

Sedan förra pensionsöverenskommelsen har medellivslängden ökat med 2,4 år. Pensionsgruppen föreslår därför att åldern för när allmän pension kan börja tas ut höjs. Idag kan allmän pension börja tas ut från och med 61 års ålder. Denna ålder ska höjas successivt till 64 år:

Ändring fr o m år Ålder * Personer födda
2020 62 år 1959 – 1960
2023 63 år 1961 – 1962
2026 64 år 1963 och senare
* Lägsta ålder för uttag av allmän pension.

Personer som är födda 1958 och tidigare påverkas inte av den höjda åldersgränsen.

Höjd ålder för avgångsskyldighet

Enligt dagens regler har en anställd rätt att ha kvar sin anställning till 67-årsdagen, den s k LAS-åldern. Pensionsgruppen föreslår att denna ålder för avgångsskyldighet (om arbetsgivaren kräver det) successivt höjs till 69 år:

Ändringen innebär att personer födda 1953 – 1954 kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, och att personer födda 1955 och senare kommer att ha rätt att jobba till 69 års ålder.

Höjd ålder för uttag av tjänstepension

Pensionsgruppen anser även att den lägsta åldern för att ta ut tjänstepension bör höjas från nuvarande 55 år. Detta bör enligt arbetsgruppen utredas vidare.

Höjt grundskydd

Pensionsgruppen föreslår att grundskyddet i pensionssystemet höjs, dvs garantipensionen, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Åldern för när garantipension betalas ut föreslås höjd från 65 år till 66 år, förutom för personer med minst 44 år i arbetslivet. I februari 2018 förväntas ett färdigt utredningsförslag.

Reformering av premiepensionssystemet

Kraven på de aktörer som tillhandahåller fonder i premiepensionssystemet (PPM) ska skärpas. Effekten kommer att bli att antalet valbara fonder kommer att minska avsevärt.

Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner 2017-12-14