Personlig träning

Kan friskvårdsbidraget användas till träning med personlig tränare, och gäller det i så fall även personlig tränare online?

Svar:

Friskvårdsbidrag för träning med personlig tränare eller instruktör är skattefritt om träningen utförs på t ex gym eller annan sportanläggning, eller i arbetsgivarens lokaler. Men även personlig tränare online är skattefritt. Träningen får dock inte kosta mer än 1 000 kr per tillfälle.