Höjd beloppsgräns för representations- och reklamgåvor

Skatteverket har höjt avdragsgränsen för representationsgåvor och fastställt en beloppsgräns för reklamgåvor.

Nuvarande regle

Enligt ett tidigare allmänt råd (SKV A 2004:5) medgavs avdrag för representationsgåvor med skäligt belopp, dock högst 180 kr plus moms.

För reklamgåvor fanns ingen angiven beloppsgräns, men enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen har dock avdrag med 350 kr inklusive moms godtagits i ett fall.

Nya beloppsgränser – 300 kr

I ett nytt allmänt råd anger Skatteverket att avdrag liksom tidigare medges med skäligt belopp, men att beloppsgränsen för både representationsgåvor och reklamgåvor är högst 300 kr plus moms per person.

Representationsgåvor

För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum. Det kan även vara en gåva i samband med en affärsuppgörelse, som t ex en chokladkartong, fruktkorg eller blomsteruppsats.

Gåvor som lämnas i samband med helger eller personliga högtidsdagar räknas inte som avdragsgilla representationsgåvor. Detsamma gäller kransar eller blommor som lämnas i samband med dödsfall. Dessa gåvor har enligt Skatteverket ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Reklamgåvor

Med reklamgåvor menas produkter som antingen har direkt anknytning till företagets sortiment eller tillverkning. Det kan även vara enklare presentartiklar, t ex almanackor med företagets namn eller logga. Gåvor med personlig karaktär räknas inte som reklamgåvor.

Ikraftträdande

De nya beloppsgränserna gäller från och med 1 januari 2018.