Reklamspärr med hjälp av e-legitimation

Nu går det bra att med hjälp av sin e-legitimation spärra adresserad direktreklam hos Statens Personadressregister, SPAR.

Reklamspärren innebär att uppgifter från en person som anmält spärr inte kommer att lämnas ut från SPAR om syftet är att skicka ut direktadresserad reklam med post. Däremot kan uppgifter lämnas ut för andra ändamål, till exempelvis forskning och opinionsbildning.

För närvarande är det drygt 400 000 personer som har anmält reklamspärr hos SPAR.

För att kontrollera att uppgifter om sig själv stämmer går det även att begära utdrag av sina egna registeruppgifter digitalt. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla i maj 2018 kommer en skyldighet att införas för de som håller personuppgiftsregister att erbjuda möjlighet till registerutdrag på elektronisk väg.

SPAR:s e-tjänster finns på www.statenspersonadressregister.se