Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2017 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2018.

Alla människor (dvs även näringsidkare) och svenska dödsbon får sina kontrolluppgifter förifyllda i inkomstdeklarationen. Vid ifyllandet antar Skatteverket att all inkomst hör till inkomstslaget tjänst, att alla räntor samt tillgångar och skulder hör till inkomstslaget kapital. Om de förifyllda uppgifterna ska redovisas i ett annat inkomstslag får man själv omfördela beloppen till rätt inkomstslag.

Det är alltså viktigt att kontrolluppgifterna lämnas i tid så att uppgifterna hinner förifyllas i deklarationerna. Om du upptäcker att en inlämnad kontrolluppgift är felaktig bör denna rättas senast 1 mars 2018. Uppgiften hinner då ändras innan den ska förifyllas i inkomstdeklarationen.

I Faktabanken kan du läsa om vad som gäller vid årets inlämning av kontrolluppgifter.