Beskattning av tillfällig varuförsäljning

Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms vara näringsverksamhet ska redovisas som tjänsteinkomst. Det kan exempelvis vara tillfälliga försäljningar på marknader eller internet.

Tillfällig varuförsäljning

Skatteverket har i ett ställningstagande behandlat frågan om beskattning av inkomster vid mindre och tillfällig försäljning av varor som varken kan anses vara näringsverksamhet eller hobby.

Det kan exempelvis vara att någon köper in ett begränsat antal kepsar eller mobilskal och som tillfälligt har sålt dem med vinst på internet eller på en marknadsdag för att därefter upphöra med verksamheten.

Inkomstslaget tjänst

Enligt Skatteverkets bedömning är omfattningen av en sådan mindre och tillfällig försäljning så begränsad att det inte kan betraktas som en yrkesmässigt bedriven näringsverksamhet.

Vinsten från sådana tillfälliga varuförsäljningar bör istället beskattas i inkomstslaget tjänst eftersom det räknas som en inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap 1§ IL).

Vinsten av den tillfälliga varuförsäljningen ska deklareras på blankett T1. Om en vinst uppgår till minst 1 000 kr under ett beskattningsår ska egenavgifter betalas och inkomsten är då pensionsgrundande.

Avdrag för övriga utgifter under tjänst (både på huvudblanketten INK1 och T1) får bara dras av till den del de överstiger 5 000 kr.

Om den tillfälliga affärsverksamheten går med förlust är det en personlig levnadskostnad som inte är avdragsgill.

Lisa har köpt 30 mobilskal för 900 kr. Hon sålde samtliga mobilskal på internet och under en marknadsdag för 3 000 kr. Förutom inköpsutgiften hade hon kostnader för marknadsplatsen samt annonsering och porto för 500 kr.

Lisa ska i detta fall deklarara vinsten på 1 600 kr som en tjänsteinkomst.

Hobbyinkomst

Beskattning av hobbyverksamhet (blankett T2) är aktuellt då någon tillverkar eller bearbetar produkterna, exempelvis om Lisa i exemplet ovan skulle målat egna motiv på mobilskalen.

Kapitalbeskattning

Kapitalbeskattning kan bli aktuellt vid försäljning av personliga tillgångar som man innehar för personligt bruk. Det kan exempelvis vara husgeråd, begagnade kläder eller möbler. Även försäljning av konst, antikviteter och andra samlarföremål ska kapitalbeskattas om de köptes in i spekulationssyfte.

Skatteverkets ställningstagande 202 413815-17/111