Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Riksdagen har beslutat att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkringar.

Höjd skatt på kapitalförsäkringar

Riksdagen har beslutat att höja beskattningen av kapitalförsäkringar. Kapitalunderlaget för avkastningsskatt på kapitalförsäkringar ska enligt de nya bestämmelserna multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter. Ändringen gäller även utländska kapitalförsäkringar.

Höjd schablonintäkt för investeringssparkonto

Riksdagen har även beslutat att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto (ISK). Kapitalunderlaget för den schablonintäkt som ska tas upp i inkomstslaget kapital ska enligt de nya bestämmelserna multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2018, och ska tillämpas på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017.

Regeringens prop. 2017/18:28, Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6