Traktamente efter midnatt

En anställd har varit på tjänsteresa och kommer tillbaka till bostaden kl 00:30 på natten. Kan han få ett halvt skattefritt traktamente för hemresedagen (dvs för halvtimmen efter midnatt)? Kan han även få skattefritt nattraktamente (eftersom han inte bott på hotell)?

Svar:

Nej, för att kunna få ett halvt skattefritt dagtraktamente för hemresedagen krävs att man har varit borta hela natten, och med natt menas tiden mellan 00 och 06. För att kunna få skattefritt nattraktamente för den sista natten måste resan vara förenad med minst en hel övernattning och avslutas efter kl 04.29. I andra fall är eventuellt traktamente för hemresedagen skattepliktigt.

Eva påbörjar en tjänsteresa kl 11 och kommer hem kl 04 dagen efter. Något skattefritt traktamente kan inte betalas ut.

Anders påbörjar en tjänsteresa kl 11 och kommer hem kl 07 dagen efter. Han kan få ett helt skattefritt traktamente för avresedagen (då resan påbörjades före kl 12) och ett halvt skattefritt traktamente för hemresedagen (eftersom han varit borta hela natten). Han kan dessutom få ett skattefritt nattraktamente (eftersom resan avslutades efter 04.29).

Stina påbörjar en tjänsteresa som påbörjas kl 11 och varar flera dagar (och nätter). Hon kommer hem kl 05 på hemresedagen. Hon kan få skattefria dagtraktamenten för alla dagar utom för hemresedagen. Hon kan även få ett skattefritt nattraktamente för hemresedagen (eftersom hon haft minst en hel övernattning under resan och kom hem efter kl 04.29).

I dessa exempel förutsätts att personerna har stått för logi själva.

Observera att tjänsteresan måste vara förenad med övernattning och vara förlagd utanför den vanliga verksamhetsorten för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut. Med den vanliga verksamhetsorten menas ett område som ligger högst 50 km från både tjänstestället och bostaden.