Del av bostadsförmån?

Ett aktiebolag äger en villa där bolagets ägare med familj bor. Nu ska jag beräkna värdet på denna bostadsförmån. Ska förmånsvärdet delas upp på antalet personer som bor i villan? Ska ägaren beskattas även för familjemedlemmarnas boende?

Svar:

Bostadsförmånsvärdet gäller hela bostaden, oavsett hur många personer som bor i villan. Det är ägaren som ska beskattas för hela förmånsvärdet eftersom det är denne som i egenskap av anställd i företaget åtnjuter förmånen.