Inkomstbasbeloppet 2018

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2018 till 62 500 kr, vilket innebär en höjning med 1 000 kr jämfört med 2017. Detta innebär bland annat att:

  • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 504 375 kr under 2018 (8,07 ibb).
  • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 171 875 kr för inkomståret 2019 (2,75 ibb).
  • Spärrlönetaket i fåmansföretag blir 600 000 kr för löneuttag under 2018 (9,6 ibb).
  • Maximal fastighetsavgift för 2018 blir 7 812 kr för småhus och 1 337 kr per lägenhet i flerbostadshus.