Skärpt amorteringskrav

De svenska hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett antal år, vilket innebär stora risker för svensk ekonomi. Regeringen har nu godkänt att finansinspektionen ska få införa ett förstärkt amorteringskrav. Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten före skatt ska amortera ytterligare minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Finansinspektionen föreslår att det nya skärpta amorteringskravet ska gälla från och med 1 mars 2018.