Stängt under jul och nyår

Vårt företag stänger ned hela verksamheten över jul- och nyårshelgerna och vi undrar nu om vi måste betala lön till anställda som inte har tillräckligt många betalda semesterdagar att ta ut under stängningen. Kan man tvinga de anställda att ta ut obetald semester?

Svar:

Om företaget stänger hela verksamheten under en period kan du som arbetsgivare inte tvinga en anställd att ta ut obetald semester. Det är den anställde själv som avgör om han ska utnyttja den obetalda semesterledigheten eller inte. Som arbetsgivare kan du begära att den anställde ska lämna ett besked om han vill ta ut den obetalda ledigheten eller inte. Du måste dock först informera honom om hur många betalda respektive obetalda semesterdagar han har rätt till. Du måste även informera honom om vilka alternativ han har till att ta ut den obetalda ledigheten.

Om den anställde inte vill ta ut obetald semester är du som arbetsgivare skyldig att erbjuda honom arbete eller permittera honom med bibehållen lön, dvs permitteringslön. Det besked som den anställde lämnar är i princip bindande.

Anställda som enligt praxis eller avtal inte kan permitteras har rätt att bibehålla sin lön under semesterstängningen även om du som arbetsgivare inte kan erbjuda dem något arbete. Tjänstemän kan normalt inte permitteras. I vissa kollektivavtal kan det finnas speciella regler för när permitteringslön ska utgå. Har ni ett kollektivavtal måste ni följa bestämmelserna i avtalet.