Verklig huvudman i koncern

Min kund har ett moderbolag som äger 100% av aktierna i ett dotterbolag. Moderbolaget har ingen verksamhet utan är ett holdingbolag. Ska min kund anmälas som verklig huvudman i moderbolaget eller i dotterbolaget (där verksamheten bedrivs) eller i båda?

Svar:

Din kund ska anmälas som verklig huvudman i både moderbolaget (trots att detta inte bedriver någon verksamhet) och i dotterbolaget (trots att kunden äger andelarna i detta indirekt genom moderbolaget).