Alliansen föreslår ändringar av RUT-avdraget

Enligt dagens regler är taket för RUT-avdrag 25 000 kronor per person och år för vissa tjänster som utförs i hemmet. För personer som har fyllt 65 år vid årets ingång är taket dock 50 000 kr.

Alliansen föreslår att taket ska vara tre gånger så högt, vilket innebär att taket skulle bli 75 000 kronor per person och år.

Alliansen anser även att följande tjänster ska omfattas:

  • Trygghets-RUT – tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro.
  • Tvätt-RUT – tvätt av kläder utanför hemmet (dock ej industriell tvätt).
  • Flytt- RUT – flytt av bohag inom samma bostad.
  • Hämt-RUT – hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall
  • Plantering av växter i trädgården.