Enklare att byta namn

Den 1 juli 2017 ändrades reglerna för personnamn. De nya reglerna innebär bland annat följande. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen. Föräldrarna måste vid födelsen anmäla både för- och efternamn.

Det går numera också att ha dubbelt efternamn. Mellannamn går däremot inte längre att lägga till, men man får ha kvar det man har.

En hel del av de vanligaste efternamnen, exempelvis Nilsson, Andersson och Johansson, förlorar sitt namnskydd och kan användas av alla. Det gäller efternamn som används av minst 2 000 personer.

Tidigare fanns en begränsning att byta namn flera gånger, men nu är den slopad. Det finns alltså inte längre något hinder mot att byta namn flera gånger.

Alla ansökningar om förnamnsändringar kostar från den 1 juli 250 kr. Att ansöka om att byta efternamn kostar 1 800 kr om det inte gäller exempelvis byte till makes/makas/partners namn vid giftermål eller byte till förälders efternamn, vilket är kostnadsfritt.