Milersättning och trängselskatt

Får man dra av trängselskatt när man gör avdrag för resor till och från arbetet? Eller anses den inkluderad i milavdraget på 18,50 kr?

Svar:

Utöver schablonen på 18,50 kr per mil får man göra avdrag för trängselskatt samt bro-, väg- och färjeavgifter. Observera att villkoren för att få göra avdrag för bilresor måste vara uppfyllda för att detta ska gälla (se Resor till och från arbetet i Faktabanken).