• Betalning av förmån för trängselskatt

  Skatteverket har besvarat frågan om det blir några skattekonsekvenser då den anställde, för att undgå förmån av trängselskatt, först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskatten till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar....Läs mer »

  2018-03-22

  Övrigt

 • Stallplatser uttagsbeskattades

  Uttagsvärdet för privat användning av fyra stallplatser bestämdes av kammarrätten till 500 kr per månad och häst, vilket var en sänkning med 200 kr jämfört med Skatteverkets bedömning....Läs mer »

  2018-03-22

  Rättsfall

 • Tomträtt hör till byggnad

  När en byggnad förvärvas tillsammans med en tomträtt anser Högsta förvaltningsdomstolen att det finns övervägande skäl att bortse från ett eventuellt värde på tomträtten vid beräkningen av avskrivningsunderlaget. Hela ersättningen ska således räknas som anskaffningsvärde för byggnaden....Läs mer »

  2018-03-20

  Rättsfall

 • Checklista GDPR

  Nu är det bara ett par månader kvar tills dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla. Det finns ett flertal saker som ni behöver göra och få koll på för att bli GDPR-redo. Därför har vi satt ihop en checklista som kan hjälpa er på vägen....Läs mer »

  2018-03-12

  Övrigt

 • GDPR – Vad är en personuppgift?

  Det pratas mycket om personuppgifter – men vad är egentligen en personuppgift? Här förklarar vi på ett enkelt sätt vad som menas med en personuppgift. Vi tittar också på några vanliga grunder till insamlande av personuppgifter och vilken information du måste lämna till den du samlar uppgifter om....Läs mer »

  2018-03-06

  Övrigt

 • Personalliggare i fler branscher

  Regeringen föreslår att fler branscher kommer att omfattas av systemet med personalliggare. De nya branscherna är fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård....Läs mer »

  2018-02-12

  Förslag

 • Mer om friskvårdsbidrag

  Skatteverket har nu förtydligat vad som menas med friskvårdsbidrag och vad som gäller om arbetsgivaren istället för att ge ett friskvårdsbidrag själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård (naturaförmån)....Läs mer »

  2018-02-12

  Övrigt

 • GDPR – 5 snabba!

  Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) blir verklighet om några månader och många undrar hur det kommer att påverka deras verksamhet. Här har vi besvarat några vanliga frågor vi fått!...Läs mer »

  2018-02-05

  Övrigt

 • Nya pensionsregler

  Pensionsgruppen har kommit överens om att utveckla och modernisera pensionssystemet. Bland annat föreslås höjd ålder för uttag av allmän pension och höjd ålder för avgångsskyldighet....Läs mer »

  2018-01-29

  Förslag

 • Utgifter på lada i lantbruksfastighet

  Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om åtgärder på en lada som ingår i en näringsfastighet syftar till att möjliggöra ett privat utnyttjande av byggnaden påverkar det inte avdragsrätten för utgifterna....Läs mer »

  2018-01-24

  Rättsfall

 • "Lyxsporter" som friskvård

  Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ger nu Skatteverket grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf och ridning. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr räknas enligt Skatteverket som en skattefri personalförmån....Läs mer »

  2018-01-22

  Rättsfall

 • Nya lagar 2018

  En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2018. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget....Läs mer »

  2018-01-08

  Beslut

 • Skatteavdrag på ränta

  Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen....Läs mer »

  2018-01-08

  Övrigt

 • Dags för kontrolluppgifter

  Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2017 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2018....Läs mer »

  2018-01-08

  Övrigt

 • Anmäl verklig huvudman

  De företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti då lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft ska anmäla verklig huvudman senast 1 februari 2018. Fram till detta datum är registreringen gratis, sedan kommer det att kosta 250 kr....Läs mer »

  2018-01-03

  Övrigt

 • Förstärkt rehabilitering

  Riksdagen har beslutat att en arbetsgivare ska vara skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om det kan antas att den anställde kommer att vara sjukfrånvarande under minst 60 dagar....Läs mer »

  2017-12-27

  Beslut

 • Stöd för solceller och elfordon

  Regeringen har beslutat att höja investeringsstödet för solceller från 20% till 30%. Dessutom har regeringen beslutat om en ny elfordonspremie till den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel....Läs mer »

  2017-12-19

  Beslut